ASSOWOMEN

A « SO WOMEN » PROJECT

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Shifting Economy lanceert Ideji haar nieuwe project ‘Assowomen’.

Het project vergemakkelijkt het ondernemerschap voor vrouwen in de vrijwilligerssector. Ideji is een organisatie die  gespecialiseerd is in VZW, IVZW en stichtingen.

Ideji deelt regelmatig nieuwe ontwikkelingen in de vrijwilligerssector voor informatie- en trainingsdoeleinden. De informatie die wordt gedeeld is globaal en behandeld alle aspecten van de VZW.

Het project verloopt in verschillende fasen:

 1. Een informatiebijeenkomst;
 2. Een in te dienen sollicitatieformulier met een individueel mondeling gesprek;
 3. Selectie van kandidaten;
 4. Een programma voor de geselecteerde kandidaten bestaand uit opleidingsdagen en coaching.
1. INFORMATIEBIJEENKOMST

Of u het inschrijvingsformulier al dan niet heeft ingevuld, op 30 januari 2023 wordt een informatiebijeenkomst gehouden waar u al uw vragen kunt stellen.

Deelname aan deze bijeenkomst is vrijblijvend.

2. SOLLICITATIEFORMULIER EN INDIVIDUEEL MONDELING ONDERHOUD

Om zich voor het project « Assowomen » in te schrijven, moet u het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier is tot 6 februari 12.00 uur beschikbaar. Klik hier om toegang te krijgen.

Na de ontvangst van het aanvraagformulier wordt u ontvangen om uw project mondeling toe te lichten en de haalbaarheid ervan te evalueren in de vorm van een VZW.

De exacte datum en tijd wordt u per e-mail bekendgemaakt.

3. SELECTIE VAN PROJECTEN

Na de interviewsrondes worden 15 projecten geselecteerd. Binnen een week na uw gesprek  wordt per e-mail bekendgemaakt of uw project door de selectieronde is gekomen.

4. STEUNPROGRAMA
Ideji biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling van uw associatief project. De steun is gespreid over de periode van februari tot juni. Het omvat 8 dagen opleiding aan het begin van het programma en 15 uur coaching die in onderling overleg wordt verdeeld. U moet acht opleidingsdagen van 9.30 tot 16.00 uur beschikbaar zijn.
Tijdens deze opleidingen komen verschillende aspecten van goed bestuur van een non-profitorganisatie aan bod.

De voorgestelde thema’s zijn :

 • Het opstellen van statuten ;/li>
 • De werking van ASBL’s;
 • Een begroting opstellen;
 • Het opstellen van de rekeningen;
 • Zoeken naar financiering;
 • Projectmanagement;
 • La gestion de projets,
 • De RGPD.

Het programma ziet er als volgt uit: 

 1. Twee halve dagen Intervisie die de mogelijkheid bieden om met de projectleiders van gedachten te wisselen over hun realiteit, moeilijkheden, overwinningen, gevoelens, goede praktijken, …
  • Het eerste dagdeel is bedoeld voor de ingang van het programma. Het is een gelegenheid voor de ondernemers om elkaar te ontmoeten, om samen een werkplan op te stellen waarin het operationele kader wordt vastgelegd, om de initiële zorgen te bespreken en om het opleidingsprogramma en de trainers en coaches voor te stellen.
  • De tweede dagdeel vindt plaats aan het eind van de cursus om de balans op te maken van de verschillende projecten.

  Deze collectieve momenten zijn een eerste stap in de oprichting van een netwerk en het mogelijkheid van solidariteit en wederzijdse hulp tot stand te brengen tussen de deelnemers aan het beginfase van het oprichting van hun VZW.

 2. Twee uur individuele project management coaching.
  Deze twee uur worden aan elk van de deelnemers opgelegd om hen in staat te stellen hun project te verfijnen en over de instrumenten te beschikken om het met succes uit te voeren.
 3. Twee uur individuele begeleiding bij het opstellen van de statuten.
  Deze twee uur zijn ook verplicht voor de oprichting van een VZW.
 4. Elf uur coaching met keuze uit verschillende thema’s:
  De projectleiders zullen worden begeleid door verschillende adviseurs die gespecialiseerd zijn in de oprichting en het beheer van verenigingen en die zich bezighouden met juridische, administratieve, boekhoudkundige, financiële en communicatieaangelegenheden.
  Voor de coachingsessies kunnen de ondernemers het tijdstip kiezen dat hen het meest schikt. Afhankelijk van hun vragen, de voortgang van hun project, hun beschikbaarheid en de agenda van de sprekers.
  Voor de 11 uur coaching kunnen zij ook het onderwerp en de duur van de coaching kiezen naargelang hun project en hun behoeften.
  Een groot deel van de aangeboden coaching is flexibel, zowel wat betreft het thema van de coaching als het tijdschema, zodat een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven mogelijk is. De ondernemers worden zo in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.
 5. De organisatie van een gezellig evenement ter afsluiting van het project
  Aan het eind van het project zal ideji een evenement organiseren om de samenwerking met bestaande structuren ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen.
  Dankzij deze gezellige momenten kan kennis worden gemaakt met andere vrouwelijke ondernemers en het zo het netwerk worden versterkt. Ook kunnen ervaringen worden gedeeld met ondernemers wiens project al succesvol is.
  De ondersteuning van ideji is aanwezig in alle fasen van het proces en blijft ook na de opleidingsmodule toegankelijk via haar hulp- en adviesdienst.
  De opleiding en coaching vinden plaats in de kantoren van ideji VZW gelegen aan de Bosstraat 11 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
CONTACTEN EN INFORMATIE

Contactpersoon: Mevrouw JADRAN Gul Pari

Contactnummer: 02/772.70.20

Postadres : Rue au bois 11, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

E-mail : assowomen@ideji.be

Lire nos autres articles :

Indexation des frais de publication au Moniteur belge

Lorsque vous avez des informations à faire publier au Moniteur belge (création de votre ASBL, changement dans la composition de votre conseil d’administration, nomination/démission d’un délégué, modifications statutaires, changement de siège social, ...), vous devez...

read more

Appel à candidature

ideji recherche des administtrateurs.trices Ideji ASBL recherche des administrateurs.trices pour renforcer son conseil d’administration. Si le secteur associatif vous passionne et/ou que l’animation n’a plus aucun secret pour vous ; Si vous êtes prêt.e à mettre un peu...

read more

Le registre UBO

Depuis le 31 octobre 2018, les ASBL doivent inscrire leurs bénéficiaires effectifs et les informations les concernant auprès du SPF Finances via le registre UBO.  Pour rappel, le registre UBO a pour objectif la prévention du blanchiment de capitaux et du financement...

read more